ҮНДСЭН САЙТ
 ХУВЬ ХҮНИЙ САЙТУУД
 БАЙГУУЛЛАГЫН САЙТУУД
 ДЭД САЙТУУД
 УРГИЙН БИЧГИЙН ПРОГРАМ
 ВЭБ ХУУДСАА НЭЭЛГҮҮЛЭХ
ЗАСВАРТАЙ БАЙНА. ТА ХОЛБОО БАРИХ БОЛ nergui@pms.mn 9901 6687 ДУГААРААР ХОЛБОГДОНО УУ!
  УГИЙН БИЧГИЙН ТАЛААР ТӨРИЙН БОДЛОГО ШИЙДВЭРҮҮДЭЭС
Сүүлийн жилүүдэд манай төр, засгаас хүний ураг удмын талаар багагүй анхаарч зохих хууль, тогтоомж, эрх зүйн бичиг баримтад тусган оруулж нилээд олон шийдвэрийг гарган хэрэгжүүлсээр байна.

Тухайлбал:

Монгол улсын соёлын тухай хуулийн 2-р бүлгийн 5-р зүйлийн иргэдийн соёлын талаар хүлээх журам үүрэгт "Удам угсаагаа мэдэх, үгийн бичиг хөтлөх".
Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 9-ийн 5-д "удмын бичиг хөтөлдөг уламжлалыг олон түмний идэвх санаачлагад тулгуурлан сэргээх, хүн бүр овог болон өөрөөс дээш 7-9 үеэ мэддэг болох".
Монгол улсын их хурлын 1996 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн 22-р тогтоол, монгол улсын ерөнхийлөгчийн 1991 оны б-р сарын 8-ны 115-р зарлиг, монгол улсын хүн ам зүйн талаар баримтлах чиглэл, монгол улсын засгийн газрын 1997 оны 1-р сарын 8-ны өдрийн 17-р тогтоол зэрэгт ургийн бичиг, овогыг сэргээн хэрэглэх талаар хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх шийдвэрүүдийг гаргаж чиглэл, журмыг зааж тогтоон иргэддээ үүрэг болгон засаг захиргааны нэгжүүдэд холбогдох чиглэлүүдийг өгсөн байдаг.

  УРГИЙН БИЧГИЙН ПРОГРАМ 32BIT ТАТАХ
  УРГИЙН БИЧГИЙН ПРОГРАМ 64BIT ТАТАХ

 
ОДООГООР УРГИЙН БИЧГИЙН ПРОГРАМ НЬ DEMO ХУВИЛБАР ДЭЭРЭЭ ЯВЖ БАЙНА. ҮҮСЛЭЭ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛБЭЛ ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ, ҮҮСЛЭЭ ӨӨРЧИЛБӨЛ УСТАЛ МӨХӨЛ!
www.000webhost.com