ҮНДСЭН САЙТ
 ХУВЬ ХҮНИЙ САЙТУУД
 БАЙГУУЛЛАГЫН САЙТУУД
 ДЭД САЙТУУД
 УРГИЙН БИЧГИЙН ПРОГРАМ
 ВЭБ ХУУДСАА НЭЭЛГҮҮЛЭХ
ЗАСВАРТАЙ БАЙНА. ТА ХОЛБОО БАРИХ БОЛ nergui@pms.mn 9901 6687 ДУГААРААР ХОЛБОГДОНО УУ!
  УРГИЙН БИЧГИЙН ПРОГРАМЫН ТАЛААР
Та өнөөдөр ургийн бичгийн програмыг үнэ төлбөргүйгээр татан авч шууд ашиглан ураг удмын хэлхээ холбоогоо бүртгэн оруулах, түүнийгээ дурын хэлбэрээр /цаас, даавуу гэх мэт дурын материал дээр/ хэвлэн авах боломжтой.

Цаашид бид програмыг хөгжүүлэн

1. Тухайн хувь хүнтэй холбоотой бүхий л мэдээллүүдийг оруулах
2. Тухайн хүний дээд доод үеүдийн хэлхээ холбооны зураглалыг гаргах
3. Хоёр хүний регистерийн дугаарыг оруулахад хэлхээ холбооны зураглалыг гаргах 4. Дурын хэлбэрээр боловсруулалтыг хийн хэвлэн авах
5. Програмыг интернэт орчинд өндөр хамгаалалт, нууцлалтайгаар ажиллан шинэ хүн мэндлэн улсын бүртгэлд бүртгэгдэн гэрчилгээ авахад автоматаар баяжигдаж байх
6. Энэ мэдээллийн санг улсын буюу төрийн хамгаалалтад оруулах
7. Энэ програмын баяжилт хөгжүүлэлтийг үнэ төлбөргүйгээр татан авч байх боломжуудыг бүрдүүлэх болно.

  УРГИЙН БИЧГИЙН ПРОГРАМЫН ТУХАЙ НИЙТЛЭГ АСУУЛТ ХАРИУЛТУУД

 
ОДООГООР УРГИЙН БИЧГИЙН ПРОГРАМ НЬ DEMO ХУВИЛБАР ДЭЭРЭЭ ЯВЖ БАЙНА. ҮҮСЛЭЭ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛБЭЛ ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛ, ҮҮСЛЭЭ ӨӨРЧИЛБӨЛ УСТАЛ МӨХӨЛ!
www.000webhost.com